วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // นายกเหล่ากาชาดสุราษฎร์ฯ นำทีมมอบ “บ้านใหม่จากใจกาชาด” เพื่อผู้ยากไร้ที่ อ.พระแสง เผยปีนี้มอบแล้วถึง 21 หลัง .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการ และสมาชิกฯ ได้ลงพื้นที่ อ.พระแสง เพื่อมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในโครงการ “บ้านใหม่จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างหลังละ 200,000 บาท ซึ่งบ้านใหม่ในโครงการฯปีนี้ มีทั้งหมด 21 หลังรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,200,000 บาท

สำหรับวันนี้มอบให้ทั้งหมด 3 หลังดังนี้
1.นายพงค์ศักดิ์ จันอาด บ้านเลขที่ 4/1หมู่ที่ 1 ต.สินเจริญ อ.พระแสง
2.น.ส.บุญธิฌา ระรื่นกลิ่น บ้านเลขที่ 78/9 หมู่ที่ 2 ต.สาคู อ.พระแสง
3.นายวิเชียร ทองสอน บ้านเลขที่ 71/2 หมู่ที่ 12 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง ซึ่งบ้านหลังนี้ใช้งบประมาณในการซ่อมแซมเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท

โดยมีนายธวัช หงษ์บิน นายอำเภอพระแสง / นายกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสง พร้อมด้วยปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมแสดงความยินดี

วันเดียวกัน นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ในสถานกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูง LQ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ต.สาคู อ.พระแสง พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวด้วย .

%d bloggers like this: