สโมสรไลออนส์เชียงใหม่คำดารา จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กป่วยมะเร็งตามแนวดำเนินงานของไลออนส์สากล ที่ ศูนย์มะเร็งในเด็ก โรงพยาบาลมหาราช

สโมสรไลออนส์เชียงใหม่คำดารา จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กป่วยมะเร็งตามแนวดำเนินงานของไลออนส์สากล ที่ ศูนย์มะเร็งในเด็ก โรงพยาบาลมหาราช

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.2564 เวลา 13.00 น. สโมสรไลออนส์เชียงใหม่คำดารา นำโดยไลออนส์ธารทิพย์ ทองงามขำ นายกสโมสร, ไลออนส์กรุณา ยุวศิลป์, ประธานภูมิภาคที่ 4, ไลออนส์อัมพวัน ชุติมา ประธานฝ่ายกิจกรรมสโมสร ไลออนส์จิราภรณ์ ธัญน้อม ไลออนส์สาวิตรี ชัยวิวัธน์ ไลออนส์เสาวคนธ์ ขันธราช สมาชิกไลออนส์อาวุโส พร้อมด้วย สมาชิกสโมสรประมาณ 15 ราย ได้มาร่วมกิจกรรมช่วยเหลือเด็กป่วยมะเร็งตามแนวดำเนินงานของไลออนส์สากล ที่มุ่งการช่วยเหลือเยียวยาผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ ณ ศูนย์มะเร็งในเด็ก โรงพยาบาลมหาราช มีจำนวนเด็กป่วยมะเร็งขณะนี้ กว่า 25 รายซึ่งได้รับการสงเคราะห์รักษาจากรัฐ และ การบริจาคจากผู้มีจิตกุศล ในการนี้ สโมสรไลออนส์เชียงใหม่คำดาราได้นำแพมเพิส เครื่องอุปโภค และ อาหาร มอบแก่เด็กป่วย โดยมีคุณอสมา อรุณฤทธิเดชา หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 5 และคุณนิภา กาบย้อย งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบ และในโอกาสเดียวกันได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ปกครองเด็กป่วยทุกคนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าดูแลบุตรหลานของตนต่อไป

สำหรับกิจกรรมการกุศลครั้งต่อไป ไลออนส์ธารทิพย์ กล่าวว่าจะดำเนินการในวันไลออนส์สากล ซึ่งตรงกับวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ในด้านการพิทักษ์ดวงตา โดย สโมสรไลออนส์เชียงใหม่คำดารา จะบริจาคเงินจำนวน 110, 000 บาท ให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์ (ป่าแงะ) เพื่อนำไปจัดซื้อเลนส์สายตา ให้แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านดวงตา ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: