วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // อาทิตย์นี้มีแจกแน่..! ผู้ว่าฯวิชวุทย์ รับมอบเงินสดจากสภาเด็กสุราษฎร์ฯ ด้านที่ปรึกษาปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบชุดยังชีพ ขณะที่ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 ร่วมด้วยช่วยกันเติมเงินสดใส่ “ตู้ปันสุข” เพื่อกลุ่มเปราะบางทางสังคม .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

วันนี้ (21 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จากการจำหน่ายเสื้อโปโล “SURAT TEAM” จำนวน 22,000 บาท จากนายเจษฎาภรณ์ ช่วยฤกษ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายจรูญศักดิ์ หนูศรีแก้ว พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ตู้ปันสุข” นอกจากนี้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังได้มอบสเปรย์แอลกอฮอล์จำนวน 250 ขวด เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองโควิด-19 อีกด้วย

ทั้งนี้ สภาเด็กและเยาวชนฯ ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป ซื้อเสื้อโปโล “SURAT TEAM” เพื่อนำเงินรายได้ (หลังหักค่าใช้จ่าย) จากการจำหน่ายเสื้อไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ต่อไป โดยสามารถติดต่อขอซื้อได้ที่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี – บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันเดียวกันนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวน 180 ชุด จากนายภักดี ปานหงษ์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ด้านเทคโนโลยีการรังวัด) เพื่อสนับสนุนโครงการ “ตู้ปันสุข” ของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังมีธารน้ำใจจากนายจงรัก ทรงรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการตู้ปันสุขให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทอีกด้วย สำหรับการแจกชุดยังชีพให้กลุ่มเปราะบางจะมีทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี .

%d bloggers like this: