วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // แจ้งเผิน..! มีไฟฟ้าใช้เสียทีหลังตกในโลกมืดนาน 25 ปี ชาวบ้านชัยบุรี ปลื้มใจผู้ว่าฯไม่ทอดทิ้งทำให้เด็กได้เรียนออนไลน์ ชื่นชมนายอำเภอตามเรื่องจนเสร็จ .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี พร้อมนายสาคร แก้วหนูนา ผจก.กฟภ.อำเภอเวียงสระ นายอนุวัช ทองปัสโณร์ นายพินิจศักดิ์ สิงห์อินทร์ หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยานายอำนวย อ่อนเย็น ผญบ. บ้านควรสระ ม.8 ต.ไทรทอง นายเดโช ไชยช่วย เลขาฯนายก อบต.ไทรทอง พร้อมคณะ ได้ร่วมเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชาวบ้านช่องเหรียง ม.8 ต.ไทรทอง อ ชัยบุรี สร้างความดีใจให้กับชาวบ้าน และเด็กๆเป็นอย่างมากที่จะได้มีไฟฟ้าใช้

นายสุกิจ มีพริ้ง รับรายงานว่าบ้านช่องเหรียง มีราษฎรประมาณ 80 ครัวเรือน เข้ามาอาศัยอยู่ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 โดยพื้นที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา รอยต่อระหว่าง จ.กระบี่ และ จ.สุราษฎร์ฯ ชาวบ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ได้รับความเดือดร้อนในหลายด้าน จากนั้นได้ไปประชุมกับผู้นำในพื้นที่เพื่อศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการหาไฟฟ้าให้ชาวบ้านใช้ และได้ไปพบหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา เพื่อหารือเรื่องดังกล่าว ซึ่งทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ได้ทำโครงการขอขยายเขตไฟฟ้ามายังจุดสกัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมาย และได้เสนอเรื่องไปยังกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งต่อมาอธิบดีฯ ได้อนุมัติให้ดำเนินการได้ ทาง อบต.ไทรทอง จึงได้ขอขยายเขตไฟฟ้าเป็นระยะทางประมาณ 4 กม.ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4.9 ล้านบาท ซึ่งทางจนท.กฟภ.ได้ดำเนินการปักเสาเดินสายจนเสร็จเรียบร้อย

สำหรับโครงการดังกล่าว นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ติดตามการดำเนินงานมาโดยตลอดเพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้านนางพูลศิลป์ หมวดศรี ชาวบ้านช่องเหรียง กล่าวว่า “ตนเข้ามาอาศัยในพื้นที่มาประมาณ 25 ปี แล้วที่ผ่านมาได้พยายามติดต่อส่วนราชการต่างๆเรื่องขอไฟฟ้าใช้เรื่อยมาแต่ติดขัดอยู่หลายประการ จนมาถึงวันนี้ได้มีไฟฟ้าใช้ รู้สึกดีใจมากเพราะทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนคนอื่นเขาบ้าง และที่สำคัญเด็กนักเรียนจะได้มีไฟฟ้าใช้ในการเรียนออนไลน์ ในนามชาวบ้านทุกคนขอขอบคุณไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยกันผลักดัน โดยเฉพาะผู้ว่าฯวิชวุทย์ จินโต และนายอำเภอชัยบุรี ซึ่งเป็นกำลังสำคัญผลักดันให้ชาวบ้านได้มีไฟฟ้าใช้หลังจากรอคอยมาอย่างยาวนาน .

%d bloggers like this: