วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดพิธีมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ภายใต้ชื่อ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ประจำปี 64

สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดพิธีมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ภายใต้ชื่อ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ประจำปี 64

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดพิธีมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ภายใต้ชื่อ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ประจำปี 2564 เพื่อเป็นเกียรติให้แก่พนักงานที่ได้ทำงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น บากบั่น มาตลอดระยะเวลาการทำงานของท่าน จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ ซึ่งปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน คือ นางสาวจารุณี ไชยชนะ , นางสุพิณ ทิศลา , นางณัฐพิมล ฤกษะเสณ และนายประเสริฐ คุณยศยิ่ง ในพิธีฯเป็นไปด้วยอบอุ่น และทรงเกียรติอย่างยิ่ง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: