รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานมอบถุงยังชีพโครงการนิสิตนานาชาติจิตอาสาแทนคุณสังคม

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานมอบถุงยังชีพโครงการนิสิตนานาชาติจิตอาสาแทนคุณสังคม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 พระวิมลมุนี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานมอบถุงยังชีพโครงการนิสิตนานาชาติจิตอาสาแทนคุณสังคม โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีรองศาสตราจารย์ดร.สำราญ ขันสำโรง ประธานหลักสูตรฯ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด มีข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคติดต่อโควิด – 19 (COVID – 19) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมโครงการ มีการคัดกรองผู้ที่จะมารับถุงยังชีพตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ รูปแบบ New Normal ณ บริเวณหน้าสำนักงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: