วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // ทสปช. กอ.รมน.ภาค 4 ร่วมสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ผนึกกำลัง “ปลูกป่าชายหาด” และติดตั้งแผงโซล่าเซลส์ .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่หาดดอนทะเล ม.6 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี พันเอกภัทรชัย แทนขำ รอง ผอ.กองกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มอบหมายให้นายถาวร ไมโภคา หัวหน้าไทยอาสาป้องกันชาติฯ จ.สุราษฎร์ธานี และสมาชิก ร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าชายหาด” และติดตั้งแผงโซล่าเซลส์ ร่วมกับสำนักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ซึ่งนำโดย ผอ.วิชัย สมรูป,ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนที่ 3,อาสาสมัครทางทะเล,ธนาคารปูม้าหาดสมบูรณ์,มูลนิธิป่าทะเลเพื่อชีวิต และกลุ่มอนุรักษ์หนองน้ำบ้านดอนทะเล

นายถาวร กล่าวว่า “ป่าชายหาดเป็นระบบนิเวศที่สำคัญอีกระบบหนึ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากระบบนิเวศอื่นๆ ถึงแม้ว่าจะถูกละเลย และเพิกเฉย เนื่องจากถูกมองว่าเป็นกลุ่มพืชที่ไม่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ แต่ในมุมมองด้านนิเวศวิทยาแล้วป่าชายหาดมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งการปลูกป่าชายหาดตามธรรมชาติ นำต้นหยีมาปลูก ซึ่งรากไม้จะคอยยึดเกาะทรายเอาไว้ รวมถึงการลดกำลังของคลื่นที่เข้ามากระทบฝั่งทำให้มีการนำพาทรายจากชายหาดลงสู่ทะเลน้อยลง โดยการปลูกต้นไม้ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะคงความเป็นธรรมชาติ และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตามวิธีธรรมชาติ และสามารถคงไว้ซึ่งชายหาดทะเลให้ลูกหลานต่อไป”

ภาพ/ข่าว : ปชส.ทสปช. กอ.รมน.ภาค4

%d bloggers like this: