วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // ผู้ว่าฯวิชวุทย์ เป็นประธานมอบทุน “มูลนิธิคุณพุ่ม” เพื่อเด็กพิการทุกประเภท .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : สุนิตา วิชัยดิษฐ์

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา “มูลนิธิคุณพุ่ม” ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.สุราษฎร์ธานี ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กพิการทุกประเภท เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตรหลานที่พิการให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และตรงตามความต้องการเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ซึ่งการจัดสรรทุนการศึกษาครั้งนี้ “มูลนิธิคุณพุ่ม” ได้จัดสรรให้แก่เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะยากจน และเป็นเด็กพิการที่ขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั่วประเทศ จำนวน 10,633 ทุน รวมเป็นเงิน 53,165,000 บาท โดย จ.สุราษฎร์ธานีได้รับการพิจารณาอนุมัติ จำนวน 100 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 500,000 บาท

แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ ทาง “มูลนิธิคุณพุ่ม” จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในการรับทุนการศึกษา โดยสามารถใช้ตัวแทนผู้รับทุน หรือตัวแทนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฯ เป็นผู้รับมอบทุนแทนนักเรียนทั้งหมดก็ได้ เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองต่อไป ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประกอบพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งในระดับมัธยมและประถมศึกษา นำไปมอบให้เด็กพิการที่ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาต่อไป สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย .

%d bloggers like this: