มทบ.32 จัดกำลังพลรวมกิจกรรม “จิตอาสา กำจัดผักตบชวาและวัชพืช” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 69 พรรษา

มทบ.32 จัดกำลังพลรวมกิจกรรม “จิตอาสา กำจัดผักตบชวาและวัชพืช” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 69 พรรษา “หากมีมวลน้ำเข้ามา ที่จะทำให้ประชาลำบาก เราหมู่มากขอร่วมอาสา นำพาสิ่งกีดขวางออกมา ได้สบายอุราถ้วนหน้ากัน”

ตามที่ในห้วงปัจจุบันปรากฏมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดลำปางอย่างต่อเนื่อง โดยบางพื้นที่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ได้แก่ วัชพืชและผักตบชวา มีเป็นจำนวนมากทำให้การระบายน้ำหรือการไหลของน้ำเป็นไปไม่สะดวกเท่าที่ควร ส่งผลให้บางพื้นที่อาจนำไปสู่สภาวะท่วม ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนหรือมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก ในการนี้มณฑลทหารบกที่ 32/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 ได้เล็งเห็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาดังกล่าวได้ประสานหน่วยงานคือเทศบาลเมืองเขลางค์นครและประชาชนในพื้นที่บ้านกล้วยกลาง-กล้วยหลวง ร่วมจัดกิจกรรม “จิตอาสา กำจัดผักตบชวาและวัชพืช” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564

โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 ได้เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมฯ ณ บริเวณหน้าฝายน้ำล้นระหว่างชุมชนบ้านกล้วยกลาง-กล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีกำลังพลจิตอาสาและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

ทั้งได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างเคร่งครัด ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาได้แก่รถแบคโฮ, รถตัก และเรือยนต์ จำนวนมากจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หากมีสิ่งใดที่จะทำให้ประชาลำบาก หน่วยทหารในพื้นที่พร้อมอาสาร่วมขจัดความทุกข์ยากนั้นทันที.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: