วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเยือนอนุสรณ์ “เจ้าเมืองไชยา” ลูกหลานตระกูล “ศรียาภัย” ปลื้ม..! ให้การต้อนรับ เผยเป็นบุคคลสำคัญของท้องถิ่น .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : กนกรัตน์ ศรียาภัย

วันที่ 25 กันยายน 2564 ณ อนุสรณ์เจ้าเมืองไชยา (อนุสรณ์ศรียาภัย) เมืองไชยา (เก่า) ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนาย ธ ธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดฯ ได้ร่วมสักการะบูชาสถูปเจดีย์บรรจุอัฐิของ “อำมาตย์เอกพระยาวจีสัตยารักษ์” หรือ นายขำ ศรียาภัย เจ้าเมืองไชยา โดยมีนายอรรณพ ศรียาภัย นายสำเริง ศรียาภัย และลูกหลานในตระกูลศรียาภัย ให้การต้อนรับ เพื่อเป็นสถานที่ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และให้เยาวชนได้รู้จักบุคคลสำคัญของจังหวัด

ด้านนายอรรณพ ศรียาภัย ทายาทผู้ดูแลพื้นที่ตั้งอนุสรณ์เจ้าเมืองไชยา เปิดเผยว่า ทุกวันที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม ลูกหลานผู้สืบเชื้อสายตระกูลศรียาภัย จะรวมตัวกันร่วมทำบุญให้แก่บรรพบุรุษในตระกูล เพื่อได้รำลึกถึงอำมาตย์เอกพระยาวจีสัตยารักษ์ (ขำ ศรียาภัย) อดีตเจ้าเมืองไชยา ตลอดทุกท่านที่สถิตย์อยู่ ณ ที่แห่งนี้ เช่น คุณย่าชื่น ศรียาภัย ผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร นายดนัย ศรียาภัย อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้นสำหรับประวัติอำมาตย์เอกพระยาวจีสัตยารักษ์ (ขำ ศรียาภัย) เจ้าเมืองไชยา เป็นบุตรพระศรีราชสงคราม (ปาน) ปลัดเมืองไชยา ปู่เป็นผู้รักษาเมืองหลังสวน มารดาชื่อพุ่ม เป็นธิดา ของพระยาชุมพร (ชุย) พระยาวจีสัตยารักษ์ ถวายตัวเป็นมหาดเล็กสมัยในรัชกาลที่ 4 เป็นผู้ช่วยราชการเมืองไชยาตั้งแต่นั้นมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองไชยา และได้ถวายงานตามเสด็จในหน้าที่มัคคุเทศแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ .

%d bloggers like this: