วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ต้อนรับผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทยและสถาบันเกษตรกรพร้อมคณะฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่

ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ต้อนรับผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทยและสถาบันเกษตรกรพร้อมคณะฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมันพร้อมผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย, นายไสว นารีพล
ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ, นายสังข์เวิน ทวดห้อยกรรมการการยางแห่งประเทศไทย นายดิษฐเดช วัฒนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรและคณะฯ ในโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: