“คุณแม่อนุรัตน์ ธัมมอัญญา” พร้อมคณะฯ เข้าถวายทุนการศึกษา 120,000 บาท เนื่องในวันอายุวัฒนมงคล 79 ปี 59 พรรษา พระเดชพระคุณ “พระเทพปริยัติ” เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด

“คุณแม่อนุรัตน์ ธัมมอัญญา” พร้อมคณะฯ เข้าถวายทุนการศึกษา 120,000 บาท เนื่องในวันอายุวัฒนมงคล 79 ปี 59 พรรษา พระเดชพระคุณ “พระเทพปริยัติ” เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. คุณแม่อนุรัตน์ ธัมมอัญญา
เจ้าของบริษัท สุวรรณะรุ่งเรือง ช่างทอง จำกัด ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมคณะฯ เข้าถวายทุนการศึกษา 120,000 บาท เนื่องในวันอายุวัฒนมงคล 79 ปี 59 พรรษา พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ที่จะครบรอบในวันที่ 28 กันยายน 2464 ที่จะถึงนี้ โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ดังนี้

1. ถวายทุนการศึกษาครูสอนและนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี นักธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จำนวน 50,000 บาท
2. ถวายทุนการศึกษาพระนิสิตสาขาวิชาภาษาบาลี มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน 30,000 บาท
3. ถวายทุนพระนิสิตสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (พระชูเกียรติ จิตฺตกาโร) จำนวน 10,000 บาท
4. ถวายทุนการศึกษาพระนิสิตสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (คณะกรรมการสาขาวิชาเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนทุน 1 ทุน) จำนวน 10,000 บาท
5. ถวายทุนเรียนบาลีคณะสงฆ์ สำนักศาสนศึกษาวัดบุพพาราม พระบุญมี อคฺคธมฺโม จำนวน 10,000 บาท
6. บริจาคเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน 10,000 บาท.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: