วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงเม็งราย ตัวแทน “นายกทน. เชียงใหม่” มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบโควิด – 19 ที่วัดหมื่นตูม

สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงเม็งราย ตัวแทน “นายกทน. เชียงใหม่” มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบโควิด – 19 ที่วัดหมื่นตูม

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 สท.อาคม กันทวงศ์, สท.สุธี สายมาธิปัญญา, สท.สิทธิพันธิ์ เจิมจันทร์, สท.สาคร ขัติยะ สท.แขวงเม็งราย เป็นผู้แทน นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในโครงการ.ฮอม.กั๋น.ปั๋นหื้อ ผ่านสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่แขวงเม็งราย มอบถุงยังชีพ มีข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ให้พี่น้องชาวชุมชนวัดหมื่นตูมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน จากผลกระทบจากโรคติดต่อโควิด -19 (COVID – 19 ) ณ วัดหมื่นตูม ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: