วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“อัศนี” นายกเล็ก สั่งลุยระดมเจ้าหน้าที่ลง ชุมชนเมืองต้องสะอาด

“อัศนี” นายกเล็ก สั่งลุยระดมเจ้าหน้าที่ลง ชุมชนเมืองต้องสะอาด

เมื่อวันที่ 29 กย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานหน้าโรงเรียนวัดท่าสะต๋อย โดยการอำนวยการของ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยนายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาดรอบชุมชนศรีสร้อย แขวงกาวิละ โดยมีเจ้าหน้าที่งานช่างแขวงกาวิละ นำเครื่องจักร รถดูดโคลน รถตัดหญ้าทำกิจกรรมทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนล้างถนน เก็บกวาดขยะ เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี นำเจ้าหน้าที่งานช่างแขวงกาวิละนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและรถ ออกทำหน้าที่ในชุมชนศรีสร้อย ในวันนี้ และจะทำกิจกรรมทำความสะอาดทั่วทุกแขวงทั้ง 4 แขวง กาวิละ นครพิงค์ ,ศรีวิชัย เม็งราย อันเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฎิบัติหากบ้านเมืองชุมชนสะอาดแล้ว โรคภัยต่างๆ ก็จะไม่มีชาวชุมชนอยู่ดีมีสุขทั่วหน้า ซึ่งทางเทศบาลก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ตลอดทั่วทุกชุมชนในเขตเทศบานครเชียงใหม่ ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: