วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) “พล.ท.ไพโรจน์ วิไลลักษณ์” เจ้ากรมกิจการชายแดน พร้อมคณะฯตรวจเยี่ยมการฝึกแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดน  จ.แม่ฮ่องสอน

“พล.ท.ไพโรจน์ วิไลลักษณ์” เจ้ากรมกิจการชายแดน พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดน จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 64 พ.อ. สุจินต์ ทรัพย์สิน ผบ.ฉก.ร.7 มอบหมายให้ พ.อ. ยอดชาย พวงวรินทร์ รอง ผบ.ฉก.ร.7 ร่วมกับ นาย ชนก มากพันธุ์ รอง ผวจ.ม.ส. ให้การต้อนรับ พล.ท.ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ จก.ชด.ทหาร และคณะในโอกาสตรวจเยี่ยมการฝึกแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดน พื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่และแผนการอพยบประชาชน FTX ซึ่งเป็นการฝึกซักซ้อมบนภูมิประเทศจำลอง (rock rehearsal) ณ หอประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีส่วนราชการในพื้นที่ ได้แก่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน, ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.แม่ฮ่องสอน, ฝ่ายปกครองอำเภอปางมะผ้า, ตำรวจภูธรอำเภอปางมะผ้า, โรงพยาบาลปางมะผ้า และฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปางมะผ้า ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการฝึก.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: