วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021

นายกอบจ.เชียงใหม่ พร้อมคณะฯ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีต่อ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายกอบจ.เชียงใหม่ พร้อมคณะฯ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีต่อ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีต่อ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (คนใหม่)
พร้อมทั้งพูดคุยและรับมอบนโยบายการบริหารงานเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: