ผบ.มทบ.32 ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กับผวจ.ลำปางคนใหม่ “นายสิธิชัย จินดาหลวง”

ผบ.มทบ.32 ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กับผวจ.ลำปางคนใหม่ “นายสิธิชัย จินดาหลวง” “เริ่มต้นปีด้วยความเข้าใจและห่วงใยปวงประชา พร้อมหน้ากันทั้งภาครัฐ/เอกชนรวมถึงภาคประชาสังคม ด้วยใจเกลียวกลมพัฒนา นำพาความเจริญสู่เมืองรถม้า ในวันข้างหน้าต่อไป”

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กำหนดประชุมเพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในพื้นที่จังหวัดลำปางโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ด้านหลังศาลากลางจังหวัดลำปาง

ในโอกาสนี้ พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย พันเอกโสภณ นันทสุวรรณ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง (ฝ่ายทหาร) ได้เดินทางมาร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งจักได้นำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติรวมถึงประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ในโอกาสหน้าต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: