วันอาทิตย์ ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) มทบ.32 จัดวิทยากรจิตอาสา 904 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน

มทบ.32 จัดวิทยากรจิตอาสา 904 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน อำนวยความสะดวกผู้มารับบริการการฉีดวัคซีน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2564 เวลา 08.30 น. พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผบ.มทบ.32/ ผอ.ศอ.จอส.มทบ.32 มอบหมายให้ วิทยากรจิตอาสา 904 จัดกำลังพลจิตอาสา ร.17/2 ร่วมกับประชาชนจิตอาสา จ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน อำนวยความสะดวกประชาชนที่มารับบริการการฉีดวัคซีน ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: