วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี// วัดเขากอม ใช้พื้นที่จัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) พร้อมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในอำเภอท่าชนะ .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ ร่วมกับสมาคมเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยนายเอกลักษณ์ จันทร์อุดม และนายถาวร ไมโภคา หัวหน้าไทยอาสาป้องกันชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การบังคับบัญชาโดย พันเอกภัทรชัย แทนขำ รองผอ.กองกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

โดยได้ร่วมกันมอบสิ่งของ อาหาร- เครื่องดื่ม ให้กับศูนย์พักคอยในชุมชน วัดเขากอม โดยมีนายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอำเภอท่าชนะ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยเจ้าอาวาสวัดเขากอม บุคลากด้านสาธารณสุข ภายใต้มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด สำหรับศูนย์พักคอยแห่งนี้ ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 จำนวน 40 เตียง ปัจจุบันมีผู้กักตัวจำนวน 6 คน รวมผู้ป่วยสะสมจำนวน 13 ราย ซึ่งรองรับผู้ป่วยที่ผ่านขั้นตอนกระบวนการคัดกรอง พร้อมด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงาน

ขณะเดียวกันการจัดตั้งศูนย์พักคอยแห่งนี้เป็นที่ยอมรับของชุมชนเนื่องจากมีระยะห่างจากชุมชนพอสมควร และมีระบบการจัดการที่ดี โดยได้จัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ อปพร. ซึ่งคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยและความเรียบร้อยภายในศูนย์ผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสังเกตอาการผู้ป่วย เป็นศูนย์พักคอย และแยกกักตัวที่บ้านเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อภายในชุมชน .

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์สวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์

%d bloggers like this: