วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กระบี่ // ผู้ว่าฯ กระบี่ คนใหม่ลั่น “อยากเห็นตัวเลขผู้ป่วยโควิดลดลงมากกว่าคนที่ติดเชื้อรายใหม่” มอบนโยบายตัดตอนโควิด-19 “กระบี่ ต้องกลับมาเหมือนเดิม” .

ไทเกอร์นิวส์ กระบี่

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : มโนธรรม ใจหาญ

วันที่ 2 ต.ค. 64 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ซึ่งเพิ่งเดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ คนล่าสุดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ หัวหน้าหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในหลายประเด็น โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น พร้อมแนวทางในการทำงาน ประกอบด้วย

• การเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ

• การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

• การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี Antigen test Kit (Atk)

• การเตรียมความพร้อมศูนย์พักคอยชุมชน,มาตรการควบคุมโรค

• การสื่อสารประชาสัมพันธ์สถานการณ์โควิด 19 โดยสั่งการให้ดำเนินการภายใต้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้าน เร่งฉีดวัคซีนกับประชาชนกลุ่ม 608 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ด้านการประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำการสร้างการรับรู้สู่ประชาชน โดยข่าวสารที่นำเสนอมีความถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นจริง ต้องกระจายให้ถึงประชาชนโดยเร็ว ทำอย่างไรให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นกลับมา มีความตระหนัก แต่ไม่ตระหนก รวมถึงต้องบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทำอย่างไรให้จังหวัดกระบี่ รอด และประคองเศรษฐกิจไปให้ได้ รวมทั้งต้องบริหารความรู้สึกของประชาชน ทั้งนี้ การดำเนินการสถานการณ์โควิด-19 จะยึดถือการดำเนินการตามแนวทางของรัฐบาล โดยมีข้อสั่งการให้รายงานสถิติการติดเชื้อในแต่ละวัน ต้องยึดตาม ศบค.

โดยกล่าวว่า “ผมอยากเห็นตัวเลข จำนวนผู้ป่วยลดลงทุกวันมากว่าคนที่ติดโควิด และกระบี่ต้องกลับมาเหมือนเดิมในเร็ววัน “ ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน สร้างการรับรู้ที่เข้าใจง่ายแก่ประชาชน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งทุกภาคส่วนต้องช่วยกันก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้ .

%d bloggers like this: