วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ภูเก็ต // “ศรัทธาไม่เคยท้อ” ทสปช.กอ.รมน. ภาค 4 ร่วมสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ฝ่าสถานการณ์โควิด-19 .

ไทเกอร์นิวส์ ภูเก็ต
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. พันเอกภัทรชัย แทนขำ รองผอ.กองกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มอบหมายให้ หัวหน้าภาค, นายวรรณโน ไชยทิพย์ หัวหน้าทสปช.จังหวัดภูเก็ต และสมาชิกทสปช. ร่วมมอบข้าวสาร น้ำดื่มบรรจุขวด และเครื่องปรุง ให้กับศาลเจ้านาคา และศาลเจ้าหล่อโรง เพื่อสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต โดยปีนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 6-14 ตุลาคม 2564 รวม 9 วัน

นายวรรณโน ไชยทิพย์ กล่าวว่า “สำหรับปีนี้ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เกิดผลกระทบต่อจังหวัดภูเก็ต เป็นอย่างมากเนื่องจากยังไม่มีการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ จึงทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องปรับตัว และรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564 ยังคงมีการจัดงาน เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวภูเก็ต และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

โดยมีการจัดกิจกรรม และพิธีกรรมต่างๆ ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา ทั้งขบวนแห่พระรอบเมือง (อิ้วเก้ง) การจัดพิธีส่งเก๊ง หรือ สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ยังสามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม และความพร้อมของแต่ละศาลเจ้า ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยจะมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมชมขบวนแห่ใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 และเป็นไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

ภาพ/ข่าว : ทสปช. จ.ภูเก็ต กอ.รมน.ภาค4

%d bloggers like this: