วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทหารหมอโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย

ทหารหมอโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 64 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยแผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ร่วมกับ ชุดเวชกรรมป้องกัน พัน.สร.23 บชร.3 และ นนส. ทบ. เหล่า พ. รุ่นที่ 24 ออกปฏิบัติการร่วมชุดแพทย์เคลื่อนที่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ.สุโขทัย ณ หมู่ 1 และ หมู่ 10 ตำบลบ้านกล้วย จำนวนทั้งสิ้น 105 หลังคาเรือน

โดยมีกิจกรรมตรวจร่างกาย จ่ายยาและเวชภัณฑ์ ติดตามประเมินและให้คำปรึกษาภาวะเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรังเดิมและผู้เจ็บป่วยด้วยโรคที่มากับน้ำท่วม จำนวน 44 ราย รวมถึงการพูดคุยเยียวยาสภาพจิตใจ ผู้ประสบภัยให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ดีใจที่มีทหารอยู่เคียงข้างไม่ทิ้งประชาชนในยามประสบภัยในทุกโอกาส.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: