วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ชื่นชมผู้ป่วยมีความอดทนก่อนขึ้นเครื่องเข้ารับการผ่าตัดคลอด

ชื่นชมผู้ป่วยมีความอดทนก่อนขึ้นเครื่องเข้ารับการผ่าตัดคลอด

ชุดปฏิบัติการบินกองทัพบก กองกำลังผาเมืองพร้อมทีม sky doctor ให้การช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ จาก อ.อมก๋อย เข้ารับการผ่าคลอด ที่ รพ.นครพิงค์
ชุดปฏิบัติการบินกองทัพบก กองกำลังผาเมือง ( ชปบ.ทบ.กกล.ผาเมือง ) โดย พ.ท.ทรงพล ฆ้องทอง , ร.ท.ภูเบศ เอียดแก้ว นักบิน ,จ.ส.อ.สุริยา พรมชาติ, จ.ส.อ.อนันต์ อินนา ช่างเครื่องสนับสนุนสำนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทีม sky doctor ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ ครบกำหนดคลอดแต่ไม่สามารถคลอดได้เนื่องจากทารกอยู่ในท่าผิดปกติและมีความดันสูง จึงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน จาก บ.วาเมทะ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่เข้า รับการรักษา ที่ รพ.นครพิงค์ โดยปัจจุบันทีมแพทย์ได้ทำการผ่าคลอด ได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่นาน เด็กและแม่จึงไม่เป็นอันตราย

พ.ท.ทรงพล ฆ้องทอง หัวหน้าชุดปฏิบัติการบินกองทัพบก กองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า ชื่นชมผู้ป่วยรายนี้มีความอดทนสูง เนื่องจากก่อนที่เครื่องจะลงจอดรับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยจะต้องช่วยกันแบกผู้ป่วยขึ้นมารอบริเวณเนินเขาที่ห่างจาก สนาม ฮ. ราว 250 เมตร แต่ขณะที่คอยรอบแรกสภาพอากาศเปลี่ยนจึงได้นำคนไข้กลับไปพักคอยที่โรงเรียน เมื่อเครื่องมาถึงบริเวณสนาม ฮ. ทีมแพทย์ต้องลงไปรับผู้ป่วยจากที่พักคอยเพื่อขึ้นเครื่อง ซึ่งการช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวอยู่ในหุบเขา แต่ผู้ป่วยและญาติก็ไม่ท้อ.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา

%d bloggers like this: