วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ชุมพร // รอง ผวจ.ชุมพร ร่วม สสจ.เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคส่วนหน้าในพื้นที่ปากน้ำชุมพร เร่งควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 .

ไทเกอร์นิวส์ ชุมพร
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ภุชงค์ ทองมี

วันที่ 4 ต.ค. 2564 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รอง ผวจ.ฯ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคส่วนหน้าปากน้ำชุมพร ซึ่งตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยบูรณาการการทำงานเชิงรุกในพื้นที่ ประสานความร่วมมือ ร่วมใจทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะการประสานข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมประสานแนวทางการปฏิบัติ เร่งให้การช่วยเหลือผู้ป่วย และกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง ในพื้นที่ชุมชนปากน้ำชุมพร ซึ่งพบมีการแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ถ้าแก้ไขปัญหาในพื้นที่ปากน้ำชุมพรได้ ก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ของจังหวัดได้ โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เป็น3 ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน ได้เร่งให้ทุกส่วนช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล หรือ Universal Prevention, หยุด หรือลดการเคลื่อนย้ายของคนให้มากที่สุด และดำเนินการตรวจเชิงรุก ด้านการควบคุมโรค แบ่งเป็น การดำเนินการในโรงงาน กิจการเรือประมง และชุมชน ซึ่งจะมีการจัดตั้ง ศปก. ส่วนหน้าระดับหมู่บ้าน ในทุกหมู่บ้านของ ตำบลปากน้ำชุมพรต่อไป และด้านการรักษา เมื่อพบผู้ติดเชื้อ ขอให้พิจารณาเข้าระบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ภายในสถานประกอบการ หรือในชุมชนก่อน โดยมีสาธารณสุขเข้ามาจัดการดูแลระบบ เพื่อลดความหนาแน่นในโรงพยาบาล

ด้านนายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร กล่าวว่า การดำเนินการหลังจากนี้จะระดมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจค้นหาเชิงรุก โดยเริ่มจากกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงหากติดเชื้ออาจมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ ตั้งเป้าตรวจ 3,000 คน ด้วย Antigen test kit (ATK) หากพบเชื้อจะนำเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลทันที ซึ่งมีการเตรียมการรองรับของโรงพยาบาลทั่วทั้งจังหวัดไว้แล้ว แต่หากไม่พบเชื้อในกลุ่มดังกล่าวจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้ทันที

นอกจากนี้ได้ประสานไปยังผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่ โดยได้กำหนดมาตรการ พร้อมกับให้ตรวจ ATKในกลุ่มแรงงานดังกล่าว เพื่อควบคุมดูแลในกลุ่มของแรงงาน หากพบผู้ป่วยโควิด-19 ในทันที .

%d bloggers like this: