วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี นำปัจจัยสมทบทุนสร้างห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสะเมิง ทึ่วัดห้วยคอก (วัดสะเมิง)

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี นำปัจจัยสมทบทุนสร้างห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสะเมิง ทึ่วัดห้วยคอก (วัดสะเมิง)

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564 พระมหาพิษณุ จารุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดเจ็ดลิน เชียงใหม่ ร่วมกับคณะญาติธรรมที่รับฟังทางสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนา ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำปัจจัย สมทบทุนสร้างห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสะเมิง โดยมีพระครูสุวัฒน์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอสะเมิง พระครูโอภาสปัญญาคม รองเจ้าคณะอำเภอสะเมิง ประธานสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ คณะศรัทธา ผู้บริหารโรงพยาบาลสะเมิงร่วมพิธี ได้ปัจจัย จำนวน 240,640 บาท (สองแสนสี่หมื่นหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รูปแบบ New Normal ณ วัดห้วยคอก (วัดสะเมิง) หมู่ 3 ตำบลสะเมิง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: