วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

5 ตุลาคม ของทุกปี ชาวค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมน้อมรำลึกวันคล้ายวันพิราลัย พลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย ผู้ก่อต้ังโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ณ ลานอนุสาวรีย์ฯ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

5 ตุลาคม ของทุกปี ชาวค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมน้อมรำลึกวันคล้ายวันพิราลัย พลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย ผู้ก่อต้ังโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ณ ลานอนุสาวรีย์ฯ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. พันเอกนภดล คามเกตุ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นผู้แทนหน่วยมณฑลทหารบกที่ 32 นำคณะนายทหารมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันพิราลัย พลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต ณ ลานอนุสาวรีย์พลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนบุญวายท์วิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าฯ และลูกหลานตระกูล ณ ลำปาง ร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ด้วยเพราะท่านคือบุคคลที่สร้างสรรค์ความเจริญให้แก่จังหวัดลำปางเป็นอเนกอนันต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา เป็นผู้นำระบบการศึกษาแผนใหม่ มาสู่บุตรหลานชาวนครลำปาง ด้วยการก่อตั้งโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของจังหวัดลำปาง และเป็นโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดในเวลาต่อมา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านว่า “ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย” มาจนถึงปัจจุบัน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: