วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021

สุราษฎร์ธานี // เยี่ยม..! “มรภ.สุราษฎร์” มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของภาคใต้ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก เผยเป็นดัชนีชี้วัดช่วยให้ต่างประเทศตัดสินใจลงทุน .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : กนกรัตน์ ศรียาภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกใน THE (Times Higher Education) Impact Rankings 2021 โดยมีความโดดเด่นด้าน
• SDG 1 คือการขจัดความยากจน
• SDG 16 คือสันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันเข้มแข็ง
• SDG 4 คือคุณภาพทางการศึกษาที่ใช้วัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ (UN) โดยมีมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) รวม 4 แห่ง ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับโลก คือ

– ม.ราชภัฏเชียงใหม่
– ม.ราชภัฏเลย
– ม.ราชภัฏนครราชสีมา
– ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี และที่สำคัญคือ Ranking ของมหาวิทยาลัยถือเป็นดัชนีชี้วัดประเทศที่ช่วยให้เกิดการตัดสินใจลงทุนจากต่างประเทศอีกด้วย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฎติดอันดับโลกดังนี้

• มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อยู่อันดับที่ 801-1,000 มีความโดดเด่นด้าน SDG 8 คืองานที่มีค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ SDG 7 คือ พลังงานสะอาดและการเข้าถึง SDG 4 คือ คุณภาพทางการศึกษา

• มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อยู่อันดับที่ 1001+ มีความโดดเด่นด้าน SDG 4 คือ คุณภาพทางการศึกษา SDG 5 คือ ความเท่าเทียมทางเพศ และ SDG 1 คือ การขจัดความยากจน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อยู่อันดับที่ 1001+ มีความโดดเด่นด้าน SDG 4 คือ คุณภาพทางการศึกษา SDG 15 คือ ระบบนิเวศทางบก และ SDG 1 คือ การขจัดความยากจน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อยู่อันดับที่ 1001+ มีความโดดเด่นด้าน SDG 1 การขจัดความยากจน SDG 16 คือ สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันเข้มแข็ง และ SDG 4 คือ คุณภาพทางการศึกษา

ที่มา : สื่อสารองค์กร มรส.

%d bloggers like this: