วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // เกาะสมุย ประกาศงดจัดงาน “ชักพระ ทอดผ้าป่า ประจำปี 2564”

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบนรายงาน : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย ชั้น 3 อาคารรวมใจเฉลิมพระเกียรติฯ นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย เป็นประธานในการประชุมออนไลน์ผ่าน Application ZOOM Cloud Meetings หัวหน้าส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ผลการประชุมในส่วนของการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า อำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2564 ผลการประชุมมีมติให้ “งดจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า ของอำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2564 ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอำเภอเกาะสมุย ยังคงระบาดรุนแรงอย่างต่อเนื่องเกรงว่าจะทำให้เชื้อโรคลุกลามไปสู่ประชาชนสำหรับงานบุญที่สำคัญและยิ่งใหญ่คืองาน “ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า ” ซึ่งสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษนับร้อยปีมาแล้ว โดยเฉพาะ “การชักพระ” ซึ่งในส่วนของอำเภอเกาะสมุย วัดต่างๆ จะถือเอาวันแรม 8 ค่ำ เดือน 11 อัญเชิญพระพุทธรูปให้ชาวบ้านลากแห่ไปสมโภชเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนการทอดผ้าป่าที่อำเภอเกาะสมุย จะแตกต่างจากที่อื่นคือ “ทอดผ้าป่าหน้าบ้าน” ซึ่งทำติดต่อกันมาตั้งแต่โบราณ นอกจากนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความสนุกสนาน และสีสันคือ “การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน”

%d bloggers like this: