วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // พุทธศาสนิกชนชาวตำบลประสงค์ อ.ท่าชนะ หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับเนื่องในวันส่งตายาย สืบสานงานบุญของคนใต้ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 09.00 น. บรรดาพุทธศาสนิกชน ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ ต่างนำปิ่นโต หิ้วถุงกับข้าว ขนมเพื่อเข้าวัดทำบุญกันตั้งแต่เช้าเนื่องในวันสารทเดือนสิบหรือที่พี่น้องชาวบ้านภาคใต้เรียกว่าทำบุญเดือนสิบ หรือชิงเปรต ตามวัดต่างๆ มีการทำกับข้าวอาหารคาวหวานขนม และผลไม้ มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะที่วัดศรีพนมพลาราม หมู่ 4 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี บรรยากาศช่วงเช้ามีชาวบ้านจูงมือครอบครัวหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ร่วมทำบุญใหญ่วันสารทเดือนสิบ หรือวันส่งตายายมีการการนำอาหารคาวหวานไปร่วมทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษปู่ย่าตายาย หรือผู้ล่วงลับไปแล้ว ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบนิวนอร์มอล อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับประเพณีวันรับ-ส่งตายาย เป็นประเพณีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งการทำบุญในเดือน 10 ก็จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 เป็นวันรับตายาย ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 22 กันยายน 2564 และวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 เป็นบุญใหญ่ หรือวันส่งตายาย ซึ่งตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ตามความเชื่อว่าพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่ต้องตกนรก หรือเรียกว่าเปรตนั้น จะได้รับอนุญาตให้มาพบกับญาติของตนในเมืองมนุษย์ได้ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 และกลับไปสู่นรกดังเดิม ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10

จึงมีการถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ พร้อมกับกรวดน้ำให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ถือเป็นการทำส่งตายายอย่างสมบูรณ์ ตามความเชื่อที่เรียกว่า “การตั้งเปรต” เมื่อตั้งเปรตเสร็จแล้วก็จะมีการให้ลูกหลานได้แย่งชิงจึงเป็นที่มาของชิงเปรต โดยจะนิยมไปตั้งเปรตที่บริเวณโคนต้นไม้หรือบริเวณกำแพงวัด เพื่อให้เปรตที่บาปหนาไม่สามารถเข้าวัดได้ ได้ส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้ด้วย .

ภาพ/ข่าว : ท่าชนะนิวส์

%d bloggers like this: