วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ บ้านป่าสักน้อย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ทำน้ำยาฆ่าเชื้อ covid-19 จำนวน 1,200 ถุง แจกให้ผู้กักตัวเนื่องจากมีความเสี่ยงสูง

ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ บ้านป่าสักน้อย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ทำน้ำยาฆ่าเชื้อ covid-19 จำนวน 1,200 ถุง แจกให้ผู้กักตัวเนื่องจากมีความเสี่ยงสูง

ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ( บ้านป่าสักน้อย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด) ร่วมกับจิตอาสา อสม. และเยาวชนบ้านป่าสักน้อย นำโดยนางสาวโสรัตยา บัวชุม ผู้ใหญ่บ้านป่าสักน้อย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทำกิจกรรมโดยเน้นชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ ทำน้ำยาฆ่าเชื้อcovid-19จำนวน 1,200 ถุง แจกให้ผู้กักตัวเนื่องจากมีความเสี่ยงสูง

โดยได้ลงพื้นที่มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ covid-19 แจกดังนี้ 1.ด่านบูรณาการมอบให้กำนันสุรชัย ต.ลวงเหนือ จำนวน 300 ถุง 2.ผู้กักตัว และ มอบให้ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ลวงเหนือ จำนวน 200 ถุง 3.ผู้กักตัว และ มอบให้ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 ต.เชิงดอย จำนวน 200 ถุง 4.ผู้กักตัว และ มอบให้ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.เชิงดอย จำนวน 100 ถุง 5.ด่านบูรณาการ ต.ป่าลาน มอบให้ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ป่าลาน จำนวน 200 ถุง 6.ผู้กักตัว และ มอบให้ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ตลาดขวัญ จำนวน 200 ถุง

เพื่อผู้นำจะได้นำน้ำยาฆ่าเชื้อ covid-19 ไปมอบให้ ราษฎรในชุมชนเพื่อป้องกันตนเอง ครอบครัว และสร้างความมั่นใจ ในชุมชนและประสานถุงยังชีพโรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียน และลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ พร้อมไข่ไก่ ให้ราษฏร์ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง ในหมู่บ้านป่าสักน้อย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: