วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ชุมพร // รอง ผวจ.ชุมพรลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาสภาพถนนบริเวณก่อสร้างขุด “คลองนาคราช” แยกปฐมพร .

ไทเกอร์นิวส์ ชุมพร
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ภุชงค์ ทองมี

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รรท.ผวจ.ชุมพร พร้อมด้วย นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน ผอ.แขวงทางหลวงชุมพร นายประมูล อุ่นเรือน ท้องถิ่นจังหวัดฯ นางสาวสุนารี บุญชุบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างถนนสายเอเชีย 41 ช่วงงานก่อสร้างขุด “คลองนาคราช”

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า วันนี้เป็นการแก้ไขปัญหากรณีที่พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างบริเวณถนนสายเอเชีย 41 ซึ่งเป็นผลจากโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดชุมพร ซึ่งมีการดำเนินการขุดคลองนาคราช และจะเกี่ยวข้องกับถนนเอเชีย 41 ที่จำเป็นต้องสร้างโอเวอร์ครอสข้ามคลอง ขณะเดียวกันก็ต้องก่อสร้างถนนควบคู่กันไป ซึ่งสัญญาผู้รับเหมาจะแล้วเสร็จภายในปลายปีหน้า ดังนั้นช่วงนี้เส้นทางของถนนเอเชีย 41 ช่วงงานก่อสร้างขุดคลองนาคราช ก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยแขวงทางหลวงชุมพรได้ประสานให้ผู้รับจ้างแก้ไขปัญหา ดำเนินการปรับปรุงปูถนนแอสฟัลท์ติก 2 ชั้นตามมาตรฐานของถนนทางหลวงแผ่นดินให้ในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นบนถนนก็จะหมดไป โดยในช่วง 1-2 วันนี้ผู้รับจ้างจะเร่งดำเนินการปูถนนแอสฟัลท์ติกให้แล้วเสร็จ จึงจำเป็นต้องบีบการจราจร ก็ขอให้พี่น้องประชาชนขับรถด้วยความระมัดระวัง ลดความเร็ว โดยเฉพาะในช่วงกลางคืน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวต่อว่า ในขณะเดียวกันทางจังหวัดกับชลประทานชุมพรก็กำลังแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้คลองนาคราชสามารถระบายน้ำได้ อย่างเป็นระบบตามที่วางแผนไว้ให้ได้ โดยเฉพาะในช่วงปลายปีจังหวัดชุมพรมักจะเกิดปัญหาอุทกภัย ในส่วนพื้นที่สี่แยกปฐมพรก็มักจะมีปัญหาน้ำท่วม และในปีนี้เราค่อนข้างเป็นห่วงมาก โดยคาดการณ์ว่าน้ำจะท่วมปริมาณมากในพื้นที่จังหวัดชุมพร ซึ่งเรากำลังหาวิธีให้คลองนาคราชสามารถดำเนินการได้ เรามีประตูระบายน้ำบริเวณแยกปฐมพรเพื่อระบายน้ำลงสู่คลองนาคราชแล้ว แต่ก็ยังมีคันคลองกั้นอยู่ซึ่งทางชลประทานก็พร้อมขุดทะลายทันทีหากมีปริมาณน้ำมาก จากนั้นก็จะเจอถนนที่ระบายน้ำด้วยท่อ ก่อนจะมาถึงจุดนี้ที่กำลังก่อสร้างโอเวอร์ครอส จากนั้นน้ำจะลงคลองนาคราช ก่อนไปเจอถนนเส้นวัดพระขวาง และทางรถไฟ

ซึ่งทั้งหมดนี้หากมีสถานการณ์น้ำปริมาณมาก จุดที่เป็นสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำ จังหวัดก็จะใช้อำนาจของผู้อำนวยการป้องกันภัยจังหวัด ตาม พ.ร.บ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทำลายคันดินทันที เพื่อระบายน้ำลงสู่คลองนาคราช ซึ่งเรามีประตูระบายน้ำอยู่ 2 จุดก่อนออกสู่ทะเล ที่พร้อมใช้งานแล้ว ทั้งหมดเป็นแผนที่ได้เตรียมการไว้แล้ว ซึ่งการดำเนินการโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร) ในภาพรวมเราดำเนินการแล้ว 78% ส่วนคลองนาคราช เสร็จแล้ว 100% ขณะที่คลองผันน้ำดำเนินการไปแล้ว 78% .

%d bloggers like this: