วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021

ทม.แม่เหียะ รับโล่รางวัลที่ 2 อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีโดดเด่น ระดับประเทศ

ทม.แม่เหียะ รับโล่รางวัลที่ 2 อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีโดดเด่น ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.64 เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับโล่รางวัลที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ประเภทโดดเด่น ระดับประเทศ พร้อมได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,500,000 บาท จากสำนักนายกรัฐมนตรี มอบโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะเป็นผู้เข้ารับโล่รางวัล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ข้าราชการและพนักงานในเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมแสดงความยินดี

โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะได้ส่งผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนารายได้ โดยการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเทศบาล และเป็นการสร้างเครื่องมือในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาในการทำงาน เพื่อนำรายได้มาพัฒนาสาธารณูปโภค และคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปอย่างยั่งยืน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: