วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พิธีมอบรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์

พิธีมอบรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียนร้อยแล้ว สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศยกย่องให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทโดดเด่น ในการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,500,000 บาท และกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา13.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับถ้วยรางวัล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวให้โอวาท ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: