วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021

หอการค้าฯ เข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ “สถานการณ์โควิดวันนี้ งานแสดงสินค้า ต้องทำอะไรก่อน หัวข้อ “ปรับ” ให้อยู่รอด “เปลี่ยน” วิถีคิด “แปลง” วิถีงาน ภายใต้สถานการณ์วิกฤติ”

หอการค้าฯ เข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ “สถานการณ์โควิดวันนี้ งานแสดงสินค้า ต้องทำอะไรก่อน หัวข้อ “ปรับ” ให้อยู่รอด “เปลี่ยน” วิถีคิด “แปลง” วิถีงาน ภายใต้สถานการณ์วิกฤติ”

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC (นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี) เป็นผู้แทนในนามประธานหอการค้าฯ เข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ “สถานการณ์โควิดวันนี้ งานแสดงสินค้า ต้องทำอะไรก่อน หัวข้อ “ปรับ” ให้อยู่รอด “เปลี่ยน” วิถีคิด “แปลง” วิถีงาน ภายใต้สถานการณ์วิกฤติ” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ เวลา 09.00-11.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: