วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการเที่ยวบินพิเศษ (Special Flight)

รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการเที่ยวบินพิเศษ (Special Flight)

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ) เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการเที่ยวบินพิเศษ (Special Flight) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการเดินทางภายในประเทศ และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เวลา 11.00-14.00 น. ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: