วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) ลำปาง-มทบ.32 ติดตามความคืบหน้าของม้า ที่มอบให้สมาชิกสมาคมรถม้าอย่างต่อเนื่อง

ลำปาง-มทบ.32 ติดตามความคืบหน้าของม้า ที่มอบให้สมาชิกสมาคมรถม้าอย่างต่อเนื่อง

ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาห่วงใยวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง ที่มีความเกี่ยวข้องกับรถม้า กอปรกับพิจารณาม้าสำหรับใช้งานของกองทัพบกที่สามารถช่วยเหลือ/มอบให้สมาชิกสมาคมรถม้า จังหวัดลำปางนั้น ได้กรุณาอนุมัติการมอบม้า จำนวน 12 ตัว จาก กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง มณฑลทหารบกที่ 32 ได้จัดพิธีมอบม้าให้สมาชิกฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ณ โพนี่แคมป์ บ้านพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ในการนี้เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. มณฑลทหารบกที่ 32 พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้มอบหมายให้พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย พันเอก ธนเดช ธรรมชัย หัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 32 เป็นผู้แทนหน่วย ได้ส่งมอบอาหารม้า ประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 จำนวน 110 กระสอบ ให้กับสมาชิกสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระด้านอาหารม้าของสมาชิกฯเหล่านั้น โดยได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สร้างความดีใจ อบอุ่นใจและขอบคุณกองทัพบกที่ได้ช่วยเหลือห่วงใยสมาชิกสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง เป็นอย่างดีต่อเนื่องเสมอมา.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: