วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มทบ.32 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 จัดกำลังพลจิตอาสาฯ บริจาคโลหิต “จิตอาสาบริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิตชาวประชา ถวายเป็นพระราชกุศล”

มทบ.32 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 จัดกำลังพลจิตอาสาฯ บริจาคโลหิต “จิตอาสาบริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิตชาวประชา ถวายเป็นพระราชกุศล”

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มทบ.32 โดย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 จัดกำลังพลจิตอาสาฯ บริจาคโลหิต จำนวน 11 นาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 และเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ขาดแคลนโลหิตสำรองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยการบริจาคได้นำไปช่วยเหลือ นายบรรจง สืบคุณะ อายุ 67 ปี ภูมิลำเนา บ้านหัวเวียง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ป่วยเลือดออกในสมอง นอนรักษาตัวทำการผ่าตัดด่วน , ช่วยเหลือนาย นภัสดล เปี้ยปลูก อายุ 71 ปี ภูมิลำเนา บ้านศรีปรีดา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง ป่วยเป็นโรคหัวใจ ทำการผ่าตัดต้องเติมเลือด, และสนับสนุนให้ห้องคลังเลือดไว้สำหรับกับผู้ป่วยเร่งด่วนอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ พักรักษาตัวใน โรงพยาบาลศูนย์ลำปางฯ ณ ห้องคลังเลือด โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง อำเภอเมือง ลำปาง รวมกำลังพลบริจาคทั้งสิ้น 11 นาย โลหิตรวมจำนวน 4,950 ซีซี.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: