วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สนภ.3 นทพ.และ นขต.สนภ.3 นทพ. ตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัย

สนภ.3 นทพ.และ นขต.สนภ.3 นทพ. ตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. ยุทธชัย จันทรวิภาค ผอ.สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน พิธีตรวจสภาพความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัย สนภ.3นทพ. และ นขต.สนภ.3 นทพ. เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เตรียมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ เมื่อได้รับการร้องขอได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และปลอดภัย เพื่อระงับเหตุการณ์ ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนรวมทั้งการฟื้นฟูภายหลังภัยพิบัติ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล, นโยบาย ผบ.ทสส. และนโยบาย ผบ.นทพ.

ณ บก.สนภ.3 นทพ. อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ตั้งหน่วยขึ้นตรง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: