วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คนเล็กๆ ในภารกิจที่ยิ่งใหญ่ กลไกสำคัญสาธารณสุขไทย .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบนรายงาน : ปุญญิศา สุวรรณกำลังหลักสำคัญที่ช่วยตรึงไม่ให้สถิติผู้ติดเชื้อของโควิด-19 พุ่งกระฉูดสูงไปมากกว่าที่เป็นอยู่ นอกเหนือจากการทำงานอย่างหนักหน่วงของคณะแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลแล้ว ยังรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่กระจายตัวอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ คอยบุกตรวจค้นหาผู้มีแนวโน้มจะติดเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง นับเป็นกองหนุนสำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยยังท้าชน สู้กับโควิด-19 ได้วันที่ 6 ตุลาคม 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ทำหน้าที่ตามชุมชนโดยเฉพาะในงานเทศกาลส่งตายาย ถือเป็นช่วงที่ภาคใต้จัดงานประเพณีที่แสดงถึงวิถีวัฒนธรรมอันดีงามตามแต่ละภูมิภาค เจ้าหน้าที่อสม. ยังคงย้ำถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ร่วมคัดกรอง ตรวจวัดไข้ จัดจุดปฐมพยาบาลดูแลรักษาเบื้องต้น จัดที่ล้างมือ หรือบริการแอลกอฮอล์เจล รวมทั้งสำรองหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยไว้บริการผู้มาร่วมกิจกรรม .

%d bloggers like this: