วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มอบโล่เกียรติคุณ” บัวขาว” ต้นแบบผู้ทำความดีให้กลุ่มสตรีนารีต้นแบบ กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านป่าสักน้อย

มอบโล่เกียรติคุณ” บัวขาว” ต้นแบบผู้ทำความดีให้กลุ่มสตรีนารีต้นแบบ กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านป่าสักน้อย

ที่วัดรังษีสุทธาวาส ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ .เชียงใหม่ พระครูมงคลศีลวงศ์ รองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ” บัวขาว” ต้นแบบผู้ทำความดี ให้กลุ่มสตรีนารีต้นแบบ กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านป่าสักน้อย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีนางสาว โสรัตยา บัวชุม ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวแทนรับ พร้อมกลุ่มสตรีแม่บ้านป่าสักน้อย โดยมีคณะสงฆ์อำเภอดอดสะเก็ด เจริญชัยมงคลคาถา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กลุ่มสตรีนารีต้นแบบ

ทั้งนี้คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบโล่เกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ เนื่องในการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2564 ที่ผ่านมา.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: