วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เสธ.นทพ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยอ.บ้านด่านลานหอย, อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

เสธ.นทพ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยอ.บ้านด่านลานหอย, อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. เรื่องให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 7 ต.ค.64 พล.อ. จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ. ได้กรุณามอบหมายให้ พล.ท. ดำรงค์ คงเดช เสธ.นทพ. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมช่วยเหลือฟื้นฟูและให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

ซึ่งมีสาเหตุมาจากปริมาณน้ำฝนตกจำนวนมากทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยม เป็นพื้นที่นอกแผนป้องกันภัยของจังหวัดสุโขทัย เป็นเหตุทำให้เกิดพื้นที่น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ และสิ่งของอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม รวมถึงรับทราบปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรที่เกิดขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล, นโยบาย ผบ.ทสส. และนโยบาย ผบ.นทพ.

โดยมี…นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย, พล.ต. ยุทธชัย จันทรวิภาค ผอ.สนภ.3 นทพ., พ.อ. ยศศักดิ์ บรรเทา ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ., พ.อ. อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ., พ.อ. กฤติ พันธะสา รอง ผอ.กอ.รมน.จว.สุโขทัย, ว่าที่ร้อยโท อุทิศ คงรอด นายอำเภอบ้านด่านลานหอย, นายโสภัญญ์ ศรีสว่างวรกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย และ นายชวนินทร์ สุภาษา หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมให้การต้อนรับ ณ วัดคลองสระเกษศรัทธาราม ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย และคลองน้ำเย็น ม.8 หมู่บ้านนิคมพัฒนา ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: