วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมต้อนรับ “นายประจญ ปรัชญ์สกุล” ผวจ.ชม.

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมต้อนรับ “นายประจญ ปรัชญ์สกุล” ผวจ.ชม.

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมต้อนรับ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายพัลลภ แซ่จิว
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองประธานสภาทั้ง 8 สมาคม

นายพัลลพ แซ่จิวได้กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจะให้ความร่วมมือกับ ภาคราชการ ในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับได้มอบกระเช้าที่ระลึก ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายมานพ แซ่เจีย
นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ ในนามรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบทุเรียนน้ำแร่แม่ออนเชียงใหม่ ที่ได้ปลูกเองกับมือที่ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ที่แก่จัดขั้วหลุดคาต้นโดยอายุทุเรียนลูกนี้อยู่บนต้นยาวนานถึง 163 วัน มอบให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลิ้มลองรสชาติทุเรียนน้ำแร่แม่ออนจำนวน 1 ลูก.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: