วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ลำปาง- มทบ.32 เข้าพบแสดงความยินดีกับผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ลำปาง- มทบ.32 เข้าพบแสดงความยินดีกับผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 และคณะ เข้าพบ นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ และผู้บริหาร เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้เริ่มเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ีอย่างเป็นทางการแล้ว ณ บ้านรับรองเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพบปะพัฒนาสัมพันธ์ เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานทหารและ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมประสานความร่วมมือ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานภาพรวม ของจังหวัดลำปางพร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากและแบ่งปันเติมเต็มความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.ภาวินันท์ บุตรหล้า

%d bloggers like this: