วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ชุมพร // รอง ผวจ.ชุมพร ซักซ้อมเตรียมสถานที่กักตัวรองรับแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ภุชงค์ ทองมี

วันที่ 7 ตค.64 เวลา 14.00 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รรท.ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร (ส่วนหน้า) นายกเทศมนตรีปากน้ำชุมพร ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อสม. อาสาและสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าว (อสต.) ร่วมหารือซักซ้อมเตรียมการรองรับการกักตัวเพื่อคุมไว้สังเกตอาการ (Local Quarantine) ของแรงงานต่างด้าวในกิจการเรือประมงจังหวัดชุมพร

โดยได้ใช้สถานที่หอประชุมของโรงเรียนบ้านปากน้ำชุมพร (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร เบื้องต้น สามารถรองรับการกักตัวได้แล้วจำนวน 127 เตียง .

%d bloggers like this: