วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) “มีแล้ว แบ่งปัน” มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับชุมชนรอบค่าย จัดตู้ปันสุข ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

“มีแล้ว แบ่งปัน” มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับชุมชนรอบค่าย จัดตู้ปันสุข ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด 19 ) ณ บริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 จัดกิจกรรมโครงการตู้ปันสุข “มีแล้ว แบ่งปัน” โดยจัดกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ ประชาชนชุมชนรอบค่าย บริการช่วยเหลือประชาชน โดยการจัดสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับพี่น้องประชาชนในพื่นที่ จังหวัดลำปาง

เพื่อแสดงถีงความรักความห่วงใย และบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด 19 ) ณ บริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: