วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุม หาแนวทางการขับเคลื่อน การเปิดรับนักท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาล ตามโครงการ Charming Chiangmai

ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุม หาแนวทางการขับเคลื่อน การเปิดรับนักท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาล ตามโครงการ Charming Chiangmai

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์) พร้อมด้วยรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายพัลลภ แซ่จิว) เข้าร่วมประชุม หาแนวทางการขับเคลื่อน การเปิดรับนักท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่ เปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรค โควิด – 19 ตามโครงการ Charming Chiangmai ซึ่งจะดำเนินการพร้อมกับอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายประจญ ปรัชญสกุล) เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัด.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: