วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2564

คณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 คณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2564 มีพระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานประชุม มีเรื่องการทำบุญทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี 2564, กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2564,กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564,คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่จัดสรรเงินกองทุนช่วยเหลือพระภิกษุ – สามเณร อำเภอเมืองเชียงใหม่พระภิกษุ จำนวน 1,072 รูป, สามเณร 1,034 รูป รวม 2,106 รูป โดยมีพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง รูปแบบ New Normal ณ พระวิหารหลวงวัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: