วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // “เมืองคนดี” ประเดิมฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” ให้เด็ก เผยนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้ฉีดเข็มแรกเกือบ 3,000 คน เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : สุนิตา วิชัยดิษฐ์

วันที่ 12 ต.ค.2564 ที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ.เมืองสุราษฎร์ฯ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการสถานศึกษาปลอดภัย เด็กไทยได้รับวัคซีนถ้วนหน้า (Kick Off Pizer in School) ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการตามแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่จะถึงนี้นายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์ สสจ.ฯ กล่าวว่า “การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็มให้แก่เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้น โดยตั้งเป้าหมายให้นักเรียน-นักศึกษาทุกคนได้รับวัคซีนไฟเชอร์เข็มที่ 1 อย่างครบถ้วน ในส่วนของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้แบ่งการเข้ารับการฉีดวัคซีนออกเป็น 2 วันคือวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และวันที่ 14 ตุลาคม 2564 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีจำนวนนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์รอบแรกทั้งสิ้น 2,829 คน”ด้านนายวิชวุทย์ จินโต กล่าวว่า “การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรง และลดการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ เรียนปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์แก่เด็กนักเรียนในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ต่อไป .

%d bloggers like this: