วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มณฑลทหารบกที่ 32 /ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค และจัดกำลังพล เข้าช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัย จากน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่อำเภอสบปราบ

มณฑลทหารบกที่ 32 /ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค และจัดกำลังพล เข้าช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัย จากน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่อำเภอสบปราบ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้บัญชาการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกบรรจง คะวงศ์ดอน หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 32 จัดกำลังพลจิตอาสา และ ชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 เข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือน ในพื้นที่ บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ 9 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ซึ่งได้รับความเดิอดร้อน จากน้ำป่าไหลหลากเอ่อเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านเนื่องจาก น้ำในลำห้วยสมัย มีเศษกิ่งไม้ และเศษวัสดุกีดขวางทางน้ำ ทำให้น้ำไหลล้นลำห้วยเข้าไปยังบ้านเรือนในหมู่บ้าน โดยชุดปฏิบัติการจัดกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือในการเปิดทางน้ำ โดยร่วมกันนำเศษกิ่งไม้ และวัสดุที่กีดขวางทางน้ำออกจากคอสะพาน ปัจจุบันน้ำได้ลดระดับลงและสู่ภาวะปกติแล้ว พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว ณ.บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: