วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // ทุกวันอาทิตย์ “ใต้ไผ่กอเดิม” พ่อเมืองคนดีเปิดจวนปันสุขมอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

วันที่ 17 ต.ค. 2564 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาด เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของได้แก่ ข้าวกล่อง ข้าวเหนียว น้ำดื่ม ผลไม้ ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง และขนมเด็กเพื่อมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามโครงการ “ตู้ปันสุข ” โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้จัดระเบียบแถวตามมาตรการด้าน สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นายวิชวุทย์ จินโต กล่าวว่า สำหรับการจัดทำ “ตู้ปันสุข” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ดำเนินการแจกจ่ายสิ่งของให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา ซึ่งมีประชาชนกลุ่มเปาะบาง และ ผู้ได้รับผลกระทบ เดินทางมาเปิดตู้ปันสุข รับสิ่งของไปรับประทานทุกวัน ซึ่งการจัดทำตู้ปันสุข ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้ร่วมกันนำสิ่งของมาสมทบเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนตลอดมา และบางส่วนก็นำอาหารกล่องปรุงสุกมาใส่ที่ตู้ปันสุขให้ประชาชนที่เดือดร้อนมารับไปใช้ในครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

และในช่วงที่สถานการณ์ โควิด-19 ระบาดขึ้นในละลอกใหม่ ซึ่งได้ส่งผลกระทบกับประชาชนเป็นวงกว้าง จึงได้ปรับแนวทางด้วยการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนทุกวันอาทิตย์ ซึ่งการบริจาคสิ่งของในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และที่สำคัญช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย .

%d bloggers like this: